photodune-5435485-compass-mŽelimo, da bo posredovanje zavarovanj (brokerstvo) pri nas ustaljena praksa. Zavzemamo se za to, da podjetja čutijo odgovornost tudi do človeškega okolja in okolice kot narave in zaupajo nam strokovnjakom na področju zavarovanja. Zato si prizadevamo širiti znanje o zavarovalnem posredovanju tudi med širšo družbo.