Po končanem študiju leta na Fakulteti za strojništvo univerze v Ljubljani se leta 1991 zaposli v Litostroju. V letu 1993 se zaposli v Zavarovalnici Triglav, kjer najprej spozna celotno strukturo zavarovalnice, nato pa vodi sklepanje zavarovanj v poslovni enoti Domžale. V letu 1997 ocenjuje zahtevnejše premoženjske škode v območni enoti Ljubljana predvsem za večje zavarovance. Leta 2002 pridobi naziv sodni cenilec za stroje in opremo pri Ministrstvu za pravosodje, leta 2004 pa še naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Od leta 2008 do leta 2011 vodi oddelke za premoženjske škode območne enote Ljubljana, nato pa dela na centrali na kompleksnih škodah in na ključnih zavarovancih. V letu 2011 pridobi naziv zavarovalnega posrednika in jeseni leta 2012 se zaposli v lastnem podjetju, ki tudi pridobi dovoljenje s strani Agencije za zavarovalni nadzor.