Handshaking

  • Za zavarovalnico je ugodno to, da se lahko za vse kontakte obrne na zavarovalnega posrednika.
  • Pri obnovi zavarovanj lahko skupaj z zavarovalnim posrednikom in prevzemnikom rizika natančno preverijo in po potrebi spremenijo vsa tveganja, ki obstajajo in vsa zavarovanja, ki so sklenjena.
  • Skupaj lahko »najdejo« novo tveganje, ki je potrebno zavarovanja.
  • Pri prijavi škodnih primerov zavarovalni posrednik poskrbi, da so prijave pravilno in pravočasno posredovane zavarovalnici.
  • Pri večjih škodah zavarovalni posrednik poskrbi pravilen kontakt in pristop, najprej glede ogleda cenilne službe s strani zavarovalnice in pa pravih in kompetentnih oseb na strani zavarovanca – oškodovanca. Veliko lahko pomaga pri organizaciji ogleda in samega poteka reševanja in končne likvidacije škod.