photodune-3552322-insurance-m

  • Za potrebe zavarovanca preučimo obstoječa zavarovalna kritja in na podlagi ugotovljenega predlagamo vrsto, obseg in višino novega zavarovalnega kritja.
  • Stranki svetujemo pri upravljanju s poslovnimi tveganji.
  • Ugotavljamo največje verjetne škode in optimalne zavarovalne vsote.
  • Svetujemo stranki pri javnih razpisih s področja sklepanja zavarovalnih pogodb.
  • Sodelujemo pri reševanju škod.
  • Za potrebe zavarovanca na osnovi analize zavarovalnega trga izberemo zavarovalnico, ki ima za določene vrste tveganj optimalne pogoje.
  • Pri tveganjih, ki zahtevajo veliko stopnjo pozavarovalnega kritja, zagotovimo kvotacijo iz tujine.
  • Za potrebe zavarovanca pripravimo izobraževanja in uredimo proces pri prijavi škodnih dogodkov.