Insurance program

  1. Analiza stanja
  2. Priprave ustreznih zavarovalnih polic, optimizacija zavarovalnega tveganja in pomoč pri reševanju škod.
  3. Obnova zavarovanj, ki obsega ponovitev vseh prejšnjih korakov.
  4. Skozi celoten cikel zavarovalnega posredovanja poteka spremljanje zavarovanca in nudenje dodatnih storitev, glede na potrebe posameznega zavarovanca.